Flip book element

Luật Quản Lý Thuế

34K VND

 • Quốc hội
 • Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
 • Tháng 11/2019
 • 196
 • 13×19 cm
Đọc tiếp

Sách Bộ Luật Lao Động Năm 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

166K VND

Tác giả: Quốc Hội

Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Ngày xuất bản:tháng 12 năm 2023

Số trang: 619 trang

Khổ sách: 14.5 x 20.5cm

Đọc tiếp

Sách – Luật khám chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành

260K VND

Tác giả: Tăng Bình

Nhà xuất bản : Lao Động

Khổ sách: 19*27cm

Phát hành: 2024

Số trang: 424 trang

Hình thức bìa: Bìa mềm

Đọc tiếp

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự ( Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019,2020, 2022 )

90K VND

 • Quốc hội
 • Lao Động
 • Tháng 5/2023
 • 459
 • 13×19 cm
Đọc tiếp

Sách – Bình luận khoa học Luật Đất đai năm 2024

318K VND

Tác giả : ThS. NCS. Tạ Đình Tuyên và ThS. NCS. Nguyễn Văn Huy ( biên soạn)

Nhà Xuất Bản : Lao Động

Năm xuất bản : tháng 4/2024

Số trang : 450 trang

Khổ sách : 19×27

Đọc tiếp

Sách – So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 -2024 Và Các Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Về Đất Đai

395K VND

 • TS. Trần Văn Hà
 • Thông Tin Và Truyền Thông
 • Tháng 3/2024
 • 592
 • 19×27 cm
Đọc tiếp

Sách – Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Và Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết

360K VND

 • ThS Nguyễn Danh Khoa
 • Thông Tin Và Truyền Thông
 • Tháng 12/2023
 • 503000
 • 19×27 cm
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.