50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – những giá trị lịch sử

350K VND 245K VND

  • Tác giả: Ths. Lê Trung Kiên- Nguyễn Hòa
  • Nhà xuất bản:
  • Ngày xuất bản: Tháng 10-2017
  • Số trang: 400
  • Khổ sách: 19×27

0975 586 728