65 năm chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu

365K VND 260K VND

  • Tác giả: TS. Nguyễn Trung Kiên – Nguyễn Hòa
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Ngày xuất bản: Tháng 3/2016
  • Số trang: 400
  • Khổ sách: 19×27 ( Bìa cứng )

0975 586 728