Án Lệ và sử dụng Án Lệ trong đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay

110K VND

  • Tác giả: TS. Nguyễn Bá Bình
  • Nhà xuất bản: Tư Pháp
  • Ngày xuất bản: Tháng 1/2019
  • Số trang: 314
  • Khổ sách: 14.5×20.5

0975 586 728