BÌNH LUẬN ÁN CÁC TRANH CHẤP ĐIỂN HÌNH TRONG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Liên hệ

Tác Gỉa : TS.Phạm Hoài Huấn ( Chủ Biên)
Nhà Xuất Bản : Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Số trang : 404 trang
phát hành năm 2021

Hết hàng

  • Đơn hàng khu vực tphcm dưới 150k thu ship 20k
  • Đơn hàng các tỉnh dưới 250k thu ship 35k
  • Chính sách mua hàng đổi trả Tại đây

0975 586 728