Bình luận án hình sự phức tạp có nhiều quan điểm khác nhau trong quá trình tiến hành tố tụng

300K VND 250K VND

  • Tác giả: Tác giả: TS Trần Quang Hiển – TS. Đỗ Đức Hồng Hà – TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa – TS Nguyễn Kim Chi -ThS Nguyễn Thị Phước
  • Nhà xuất bản: Lao Động
  • Ngày xuất bản: Tháng 3/2018
  • Số trang: 540
  • Khổ sách: 16×24

0975 586 728