Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 – Phần Các Tội Phạm

250K VND

  • Tác giả: Đinh Văn Quế
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền Thông
  • Ngày xuất bản: Tháng 8/2018
  • Số trang: 427
  • Khổ sách: 14.5×20.5

0975 586 728