Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai – Các tội phạm), Chương XXI, Mục 1: Các tội xâm phạm an toàn giao thông

300K VND

Tác Gỉa : Đinh Văn Quế

NXB : Thông tin và truyền thông

Ngày Xuất bản ; tháng 6/2020

khổ Sách :16 x 24

Số Trang : 457 trang

0975 586 728