Bình luận khoa học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015

330K VND

  • Tác giả: GS.TS Nguyễn Ngọc Anh – Luật Sư. TS Phan Trung Hoài
  • Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Ngày xuất bản: Tháng 8/2018
  • Số trang: 978
  • Khổ sách: 16×24

0975 586 728