Bình luận khoa học Luật Đất Đai ( Năm 2013 )

385K VND 280K VND

  • Tác giả: TS. Phạm Thị Hương Lan
  • Nhà xuất bản: Lao Động
  • Ngày xuất bản: Tháng 2/2018
  • Số trang: 399
  • Khổ sách: 20×28

0975 586 728