BÌNH LUẬN LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2019

450K VND 400K VND

👉Tác giả:
• Thượng tướng Lê Quý Vương
• Trung tướng Nguyễn Văn Sơn
• Thạc sỹ Luật học Nguyễn Công Hồng ( Đồng chủ biên)
👉 Nhà xuất bản : Lao động
Khổ sách 19 x 27
Số trang : 900 trang
Phát hành tháng 5/2020

0975 586 728