BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI VỀ THANG, BẢNG LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

260K VND

Tác Gỉa : Vũ Tươi ( hệ thống )
NXB: Lao Động
 Năm xuất bản: 6 /2022
 Sách dày: 399 trang
 Khổ sách : 20 x 28
  • Đơn hàng khu vực tphcm dưới 150k thu ship 20k
  • Đơn hàng các tỉnh dưới 250k thu ship 35k
  • Chính sách mua hàng đổi trả Tại đây

0975 586 728