Các biện pháp phòng chống rủi ro khi ký kết thực hiện hợp đồng dân sự kinh tế và bộ mẫu hợp đồng thông dụng nhất 2018

480K VND 312K VND

  • Tác giả: Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Ngày xuất bản: Tháng 9/2018
  • Số trang: 632
  • Khổ sách: 20×28

0975 586 728