Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư ( Trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự)

290K VND

  • Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải – ThS Châu Thanh Quyền
  • Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Ngày xuất bản:Tháng 11/2020
  • Số trang: 824
  • Khổ sách: 16×24

0975 586 728