CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ , BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, KẾ TOÁN TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG

425K VND 280K VND

Tác giả: Vũ Phương
Nhà xuất bản: Tài Chính
Ngày xuất bản: Tháng 12 /2019
Số trang: 494
Khổ sách: 20×28

0975 586 728