CHỈ DẪN ÁP DỤNG LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

385K VND 270K VND

Tác giả: ThS.Quách Dương _ ThS.Ngô Thu Trang ( Đồng chủ biên)
NXB : Thanh Niên

0975 586 728