Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017

450K VND 400K VND

  • Tác giả: TS. Nguyễn Trí Tuệ – TS. Đỗ Đức Hồng Hà
  • Nhà xuất bản: Công An Nhân Dân
  • Ngày xuất bản: Tháng 12/2018
  • Số trang: 900
  • Khổ sách: 20×28

0975 586 728