Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

450K VND 400K VND

  • Tác giả: TS. Nguyễn Trí Tuệ & TS. Đỗ Đức Hồng Hà, TS. Đào Thùy Dương
  • Nhà xuất bản: Công An Nhân Dân
  • Ngày xuất bản: Tháng 7/2019
  • Số trang: 951
  • Khổ sách: 19×27

0975 586 728