CHÍNH SÁCH THUẾ – LUẬT QUẢN LÝ THUẾ và CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG , THUẾ THU CHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

395K VND 260K VND

 NXB: Tài Chính
 Năm xuất bản: Tháng 2/2020
Khổ sách 20 x 28cm
Số trang: 390 trang

0975 586 728