Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

350K VND 260K VND

  • Tác giả: Quí Lâm
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Ngày xuất bản: Tháng 4/2019
  • Số trang: 400
  • Khổ sách: 19×27 ( Bìa cứng )

0975 586 728