ĐỌC HIỂU CISG QUA THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP TIÊU BIỂU

120K VND

Tác giả: ThS.Ngô Nguyễn Thảo Vy, ThS.Nguyễn Hoàng Thái Hy
NXB: Đại học Quốc Gia TP.HCM
Xuất bản: tháng 12/ 2020
Khổ 16 x 24cm

0975 586 728