Hướng dẫn một số nội dung về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng- Các văn kiện, quyết định mới nhất của ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị

350K VND 250K VND

  • Tác giả: Phương Vũ
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Ngày xuất bản: Tháng 11/2019
  • Số trang: 400
  • Khổ sách: 19×27 ( Bìa cứng )

0975 586 728