Luật giáo dục – Luật giáo dục đại học ( sửa đổi )- Quy định mới về chương trình giáo dục phổ thông và công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

350K VND 260K VND

  • Tác giả: Phương Vũ
  • Nhà xuất bản: Lao Động
  • Ngày xuất bản: Tháng 2/2019
  • Số trang: 390
  • Khổ sách: 20×28
Danh mục:

0975 586 728