Luật người cao tuổi – Hướng dẫn quản lý sử dụng tài chính và chính sách chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và cựu chiến binh Việt Nam

350K VND 260K VND

  • Tác giả: Đoàn Nghĩa
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Ngày xuất bản: Tháng 3/2019
  • Số trang: 400
  • Khổ sách: 20×28

0975 586 728