Luật phòng chống tham nhũng và công tác thực hiện phòng chống tham nhũng đến năm 2020

350K VND 260K VND

  • Tác giả: Qúi Lâm
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Ngày xuất bản: Tháng 12/2018
  • Số trang: 400
  • Khổ sách: 20×28

0975 586 728