Luật thể dục thể thao ( sửa đổi) – Chế độ chính sách đối với cán bộ huyến luyện viên, giáo viên thể dục, thể thao, công tác đào tạo, phát triển giáo dục thể chất trong nhà trường

350K VND 245K VND

  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Ngày xuất bản: Tháng 7/2018
  • Số trang: 391
  • Khổ sách: 20×28

0975 586 728