Luật Xây Dựng – Luật Đầu Tư – Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

395K VND 260K VND

  • Tác giả: Quang Minh
  • Nhà xuất bản: Lao Động
  • Ngày xuất bản: Tháng 7/2020
  • Số trang: 400
  • Khổ sách: 20×28

0975 586 728