Luật Xây dựng – Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình

350K VND 260K VND

  • Tác giả: Vũ Tươi
  • Nhà xuất bản: Lao Động
  • Ngày xuất bản: Tháng 11/2019
  • Số trang: 400
  • Khổ sách: 20×28

0975 586 728