NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ CÁN BỘ TƯ PHÁP – HỘ TỊCH HƯỚNG DẪN CẤP BẢN SAO TỪ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH (Theo Thông Tư số 01 /2020/TT-BTP ngày 03/03/2020 )

280K VND

khổ sách : 19×27
Số trang :  450 trang.
Phát hành tháng 4/2020

Tác Gỉa : Tăng Bình – Aí Phương ( hệ thống )

Nhà xuất Bản : Hồng Đức

  • Đơn hàng khu vực tphcm dưới 150k thu ship 20k
  • Đơn hàng các tỉnh dưới 250k thu ship 30k
Danh mục:

0975 586 728