Pháp Luật Tố Tụng Dân Sự (Phần Chung) Tình Huống Và Phân Tích

160K VND

  • Tác giả: TS. Đặng Thanh Hoa
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Ngày xuất bản: Tháng 6/2020
  • Số trang: 528
  • Khổ sách: 16×24

0975 586 728