PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỚI VIỆC BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI

300K VND 270K VND

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Tuân
NXB: Công an nhân dân
Khổ sách: 16 x 24
Số trang : 608 trang.
Phát hành tháng 5/2020

0975 586 728