Quy định về thủ tục hải quan – Kiểm tra giám sát hải quan- Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu

350K VND 245K VND

  • Tác giả: Hữu Đại
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Ngày xuất bản: Tháng 6/2018
  • Số trang: 391
  • Khổ sách: 20×28

0975 586 728