TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TÀI SẢN GÂY RA

100K VND

Tác Giả: TS. Nguyễn Văn Hợi
Nhà xuất bản: Công An Nhân Dân
Ngày xuất bản: Tháng 9/2020
Khổ sách: 14.5×20.5
Số trang : 303 trang

0975 586 728