Tuyển Chọn Quyết Định Giám Đốc Thẩm Và Bản Án của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động Từ Năm 2015 -2020

385K VND 308K VND

  • Tác giả: TS. Trần Văn Hà ( Chủ Biên)
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền Thông
  • Ngày xuất bản: Tháng 11/2020
  • Số trang: 560
  • Khổ sách: 20×28 cm ( Bìa Mềm )

0975 586 728