Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn

350K VND 255K VND

  • Tác giả: Vũ Tươi
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Ngày xuất bản: Tháng 1/2019
  • Số trang: 398
  • Khổ sách: 20×28

0975 586 728