145 CÂU HỎI _ ĐÁP CƠ BẢN VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

180K VND

Tác Gỉa : TS. Trần Viết Long _ TS.Nguyễn Vinh Huy _ LS.Nguyễn Văn Tứ ( Đồng Chủ Biên )
Nhà Xuất Bản : Lao Động _ Xã Hội
Số Trang : 335
Khổ Sách : 14,5×20,5
Phát hành tháng 10/2020

0975 586 728