INCOTERMS® 2020 – QUY TẮC CỦA ICC VỀ SỬ DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA (Song ngữ Anh – Việt)

450K VND 280K VND

NHÀ XUẤT BẢN : TÀI CHÍNH

SỐ TRANG : 500 TRANG

KHỔ SÁCH : 20X28

PHÁT HÀNH THÁNG 3/2020

0975 586 728