TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI NHẬN THỨC CẦN ĐƯỢC THỐNG NHẤT

250K VND

Tác Gỉa : GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa
Nhà Xuất Bản : Tư Pháp
Số Trang : 410 trang
Phát hành tháng 6/2020

0975 586 728