CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ TƯ PHÁP, VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ – QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH.

395K VND 270K VND

Nhà xuất bản : Lao Động

Tác giả : Quang Minh – Hoàng Hải ( Hệ Thống )

khổ sách : 20×28
Số trang : 400 trang
Phát hành tháng 4/2020.

 

 

 

Danh mục:

0975 586 728