Tuyển tập 100 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành luật của tác giả Đỗ Văn Chỉnh

450K VND 360K VND

  • Tác giả: NCS. Phạm Thị Hằng -NCS. Nguyễn Phan Khiêm
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền Thông
  • Ngày xuất bản: Tháng 11/2020
  • Số trang: 752
  • Khổ sách: 20×28 cm ( Bìa Mềm )

0975 586 728