Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong luật đất đai 2013

200K VND 180K VND

  • Tác giả: Ts. Trần Quang Huy ( chủ biên) Hiệu Phó Đại Học Luật Hà Nội
  • Nhà xuất bản: Tư Pháp
  • Ngày xuất bản: Tháng 3-2017
  • Số trang: 524
  • Khổ sách: 16×24

0975 586 728