Hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở.

350K VND 260K VND

  • Tác giả: Quý Lâm
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Ngày xuất bản: Tháng 8/2018
  • Số trang: 400
  • Khổ sách: 20×28
Danh mục:

0975 586 728