Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học – quy định thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán

350K VND 245K VND

  • Tác giả: Hữu Đại – Vũ Tươi
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Ngày xuất bản: Tháng 8/2018
  • Số trang: 400
  • Khổ sách: 20×28
Danh mục:

0975 586 728