Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và quản lý tài chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện tử qua ngân hàng, kho bạc nhà nước dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

350K VND 260K VND

  • Tác giả: Tăng Bình – Ái Phương
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Ngày xuất bản: Tháng 4/2019
  • Số trang: 400
  • Khổ sách: 20×28

0975 586 728