Luật Công An Nhân Dân (Sửa Đổi), Luật Cảnh Sát Biển, Luật Đặc Xá (Sửa đổi)

350K VND 260K VND

  • Tác giả: Nguyễn Hữu Đại
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Ngày xuất bản: Tháng 12/2018
  • Số trang: 400
  • Khổ sách: 20×28

0975 586 728