Luật Xây Dựng ( Sửa Đổi, Bổ Sung ) 2020- Những Quy Định Mới Về Thủ Tục Hành Chính Quản Lý Công Trình Và Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

395K VND 260K VND

  • Tác giả: Tăng Bình – Ái Phương
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Ngày xuất bản: Tháng 7/2020
  • Số trang: 450
  • Khổ sách: 19×27

0975 586 728