Lý Giải Một Số Vấn Đề Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015 Từ Thực Tiễn Xét Xử

128K VND

  • Tác giả: TS.LS Lưu Tiến Dũng Và TS. Đặng Thanh Hoa
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Ngày xuất bản: Tháng 4/2020
  • Số trang: 418
  • Khổ sách: 16×24

0975 586 728