Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính

395K VND 260K VND

  • Tác giả: Tăng Bình – Ngọc Tuyền
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Ngày xuất bản: Tháng 9/2019
  • Số trang: 400
  • Khổ sách: 20×28

0975 586 728